TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

Toàn bộ nội dung và cơ sở dữ liệu của trang web này cùng với bản quyền về sở hữu trí tuệ, thiết kế và cấu trúc trang web đều thuộc quyền sở hữu của KLISC. Do vậy trừ khi được bệnh viện cho phép thì mới được sao chép/ phổ biến trang web hay bất cứ nội dung/ thông tin nào thuộc về trang web. Nội dung được đăng tải trên trang web bao gồm những chỉ dẫn cơ bản để giữ gìn sức khỏe, không bao gồm các khuyến nghị về y tế. Bất cứ thương tổn hay bệnh tật gây ra bởi các chỉ dẫn hay do thiếu các chỉ dẫn thì tác giả hay người đăng tải trên trang web đều không chịu trách nhiệm.

Thương hiệu

Hiệp hội Dịch vụ Thông tin và Thư viện Kenya sở hữu thương hiệu KLISC. Vì vậy tất cả những người thuộc đối tượng sử dụng trang web hay bên thứ ba đều không có quyền sở hữu thương hiệu này

Bồi thường

Đối với việc sử dụng sai thông tin được đăng tải hay bất hợp pháp trang web này, gồm bất cứ khiếu nại và tổn thất bởi hành vi bôi nhọ, thư rác hay sử dụng các hình ảnh khiêu dâm hoặc khi vi phạm các quyền khác bao gồm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba do người sử dụng gây nên, khi đó người sử dụng hiển nhiên phải đồng ý bồi thường cho Hiệp hội Dịch vụ Thông tin và Thư viện Kenya mọi thiệt hại, tổn thất, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi phải hứng chịu.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Về mặt pháp luật, đối với những người dùng trang web hay có bên thứ ba, tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm pháp lý do sử dụng hay có liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc các nội dung trên trang web, Hiệp hội Dịch vụ Thông tin và Thư viện Kenya đều không chịu chịu trách nhiệm.

Các điểm chung

Trách nhiệm và cam kết nói trên được sự đồng ý và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền riêng biệt để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh từ các cam kết hay việc sử dụng website này.